Máy cán màng thủ công

Máy cán màng thủ công
  • Kom Việt Nam cung cấp máy cán màng nhiệt chuyên nghiệp cho in nhanh; gồm các máy cán màng thủ công, bán tự động và tự động hoàn toàn.
  • Các máy cán màng cho in nhanh do KOM Việt Nam cung cấp đều cán được với màng nhiệt bopp hoặc màng nguội (màng băng keo).
  • Máy cán màng thủ công là: đầu vào cần nhân công đặt tờ, đầu ra cần nhân công đứng xé tờ sau cán.