Máy cán màng tự động

Máy cán màng tự động
Kom Việt Nam cung cấp máy cán màng nhiệt chuyên nghiệp cho in nhanh; gồm các máy cán màng thủ công, bán tự động và tự động hoàn toàn. Máy cán màng tự động là: có bộ phận tự hút giấy đầu vào. Sau khi cán, máy có bộ phận tự tách tờ, khách hàng cần chuẩn bị bình hơi.