Máy cán màng bán tự động

Máy cán màng bán tự động
  • Kom Việt Nam cung cấp máy cán màng nhiệt chuyên nghiệp cho in nhanh; gồm các máy cán màng thủ công, bán tự động và tự động hoàn toàn.
  • Máy cán màng bán tự động là: đầu vào cần nhân công đặt tờ, đầu ra máy có chức năng tự xả tờ. Máy cần dùng bình hơi (bình nén khí) tạo lực tách tờ sau khi cán màng xong.