Máy thử nghiệm bao bì carton

Máy thử nghiệm bao bì carton

TIÊU CHUẨN HÓA BAO BÌ

Cho tới nay gần như các đơn vị gia công bao bì carton vẫn chưa xác định được các thông số ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, quá trình lưu chuyển. Cũng như chưa thể mô phỏng được quá trình đóng gói sản phẩm; các giải pháp thay đổi giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra. Tất cả đều được thực hiện khá thủ công và mất khá nhiều thời gian, công sức; nhưng dường như vẫn chưa đạt được tính hiệu quả cao về kinh tế.
  • Thực hiện tiêu chuẩn hóa bao bì là đáp ứng được các yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật đối với các loại bao bì nhằm đảm bảo giữ gìn tốt sản phẩm được đóng gói; và tạo điều kiện thống nhất trong sản xuất, lưu thông, sử dụng; cũng như tiết kiệm nguyên vật liệu bao bì.
  • Một trong các nội dung của tiêu chuẩn hóa bao bì có bao gồm phương pháp thử nghiệm bao bì. Nó là giải pháp quan trọng để giải quyết những vấn đề của bao bì đóng gói như:
  • Kiểm tra được độ dày của carton được dùng để đóng gói sản phẩm;
  • Lấy mẫu giấy để đo định lượng hay để ép cạnh nhằm mục đích thiết kế cấu trúc thùng carton;
  • Xác định được độ ẩm, độ bục của giấy carton;
  • Đo được độ bền của hộp giấy, thùng carton khi bị đục lỗ, khi bị nén; hay bị rung, bị rơi trong quá trình vận chuyển.....
Kom Việt Nam sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi đưa đến Quý khách hàng bộ thiết bị dùng cho việc thử nghiệm kiểm tra bao bì và giấy carton để nâng cao hiệu quả - chất lượng sản xuất!